News -

Rada Europy czeka na oferty

Departament Młodzieży Rady Europy zaprasza do ubiegania się o granty na organizację szkoleń na temat edukacji młodzieży w dziedzinie praw człowieka.


Kursy powinny być skierowane do pracowników i liderów młodzieżowych oraz edukatorów i nauczycieli. Oferty mogą nadsyłać organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz instytucje publiczne.

W co najmniej 4-dniowych szkoleniach, organizowanych w okresie od 1 lutego do 31 października 2016 r., powinno wziąć udział od 15 do 40 uczestników.

Wysokość grantu wynosi przeciętnie od 4 do 6 tys. euro. Zgłoszenia należy przesyłać do 16 grudnia 2015 r. na adres dys.nrtc@coe.int.

Szczegółowe informacje w załączniku.

stopka strony