News -

Rada Europy dzieli pieniądze

Rada Europy czeka na zgłoszenia organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, zainteresowanych organizacją szkoleń dla młodzieży na temat praw człowieka.


W 2011 roku Rada chce sfinansować dwa lub trzy takie cykle szkoleń. Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia nadesłane wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów, przewidujące współpracę podmiotów rządowych i pozarządowych oraz dotyczące krajów, w których podobne szkolenia nie były ostatnio organizowane. Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń mija już 28 lutego. Więcej szczegółów na stronie www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2011_National_courses_HRE_en.doc
stopka strony