News -

Rada Europy i prawa człowieka

Czym są prawa człowieka i jak chroni je Rada Europy – temu poświęcona jest broszura „The Council of Europe and human rights - An introduction to the European Convention on Human Rights”.


Autorzy publikacji skomplikowany problem praw człowieka opisują prosto i przejrzyście. Przedstawiają przykłady ilustrujące prawa zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podkreślają szczególną rolę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w działalności Rady Europy. Publikację zamówić można na stronie http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&produit_aliasid=2507lang=EN
stopka strony