News -

Rada Europy na rzecz praw człowieka

Departament Młodzieży Rady Europy rozpoczął przyjmowanie ofert od organizacji pozarządowych i młodzieżowych oraz instytucji publicznych i sieci, zainteresowanych organizacją kursów szkoleniowych dotyczących praw człowieka.


Kursy dla młodych ludzi dotyczące problematyki praw człowieka są integralną częścią realizowanego przez Radę Europy programu edukacji związanej z prawami człowieka – ich celem jest szerzenie wiedzy w tej dziedzinie poprzez pracę z młodzieżą i edukację pozaformalną.

W zajęciach inicjowanych przez zainteresowane organizacje i instytucje powinno wziąć od 15 do 40 osób - pracowników młodzieżowych, trenerów i nauczycieli. Kursy powinny dotyczyć tego, jak planować, realizować i oceniać inicjatywy związane z popularyzacją wiedzy nt. praw człowieka, prowadzone na podstawie podręcznika "Compass" Rady Europy.

Wybranym projektom Rada Europy udzieli wsparcia merytorycznego i finansowego.

Oferty przyjmowane będą do 15 stycznia 2017 r.

Dodatkowe informacje w załączniku.

stopka strony