News -

Rada Europy o prawach młodych

Jak zagwarantować młodym ludziom ich prawa? Jak walczyć z wykluczeniem społecznym? Jak radzić sobie z dyskryminacją, nietolerancją, brakiem perspektyw i problemem bezrobocia w Europie? Tym właśnie zajęli się uczestnicy konferencji Rady Europy.
Spotkanie, w którym udział wzięli ministrowie ds. młodzieży z całego kontynentu odbyło się w Sankt Petersburgu w dniach od 23 do 25 września. Jego celem było przedyskutowanie najważniejszych wyzwań stojących przez Europą i zaproponowanie konkretnych działań. Problemy z egzekwowaniem praw młodych ludzi omawiano podczas trzech sesji panelowych: dotyczyły one włączenia społecznego młodych ludzi, demokracji i uczestnictwa oraz wspólnego życia w zróżnicowanych społeczeństwach.

Podczas ceremonii otwarcia konferencji ok. 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych zorganizowało protest przeciwko naruszaniu wolności słowa i praw młodych w Rosji. Jego uczestnicy założyli maski w trakcie przemówienia prezydenta Europejskiego Forum Młodzieży Petra Matjašicia, który upomniał się o prawa do swobody wypowiedzi i niedyskryminację, szczególnie środowisk gejowskich.

W konferencji uczestniczyli ministrowie i delegaci z 50 krajów, które ratyfikowały Europejską Konwencję Kultury Rady Europy.

Więcej informacji na stronie:
http://tinyurl.com/92c3nd7
stopka strony