News -

Rada Europy szuka doradców

Departament Młodzieży Rady Europy zaprasza do współpracy ekspertów, których zadaniem będzie współtworzenie rocznego programu działań.


Doracy ds. edukacji (Educational advisors) podlegać będą szefowi Departamentu Młodzieży Rady Europy. Ich zadaniem będzie zaplanowanie, wdrożenie i ewaluacja szkoleń i działań z zakresu edukacji pozaformalnej w ramach rocznego programu działań Departamentu Młodzieży.

Realizowane programy służyć mają promowaniu w środowisku młodzieżowym takich wartości Rady Europy, jak ochrona praw człowieka, różnorodność kulturowa, demokracja, integracja społeczna i praworządność. 

Zaproszenie skierowane jest do osób przed 35. rokiem życia, doskonale znających jęzk angielski i mających minimum trzyletnie doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lipca 2015 r.

Więcej szczegółów na stronie Rady Europy.

stopka strony