News -

Rada Europy zaprasza na staże

Centrum Północ-Południe Rady Europy zaprasza absolwentów studiów I lub II stopnia na bezpłatne staże.
Zadaniem stażystów będzie prowadzenie badań i analiz, przygotowywanie prac Centrum, raportów wstępnych i protokołowanie zebrań. Uczestnicy programu mogą być również angażowani do obsługi innych bieżących prac instytucji.

O staże - trwające od trzech do sześciu miesięcy - mogą się ubiegać obywatele państw członkowskich Rady Europy, którzy ukończyli co najmniej sześć semestrów studiów wyższych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 października 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
stopka strony