News -

Rada UE: praca z młodymi da dobre efekty

Promowanie nowej roli pracy z młodzieżą, przeciwdziałanie radykalizacji i rozwój umiejętności osób dorosłych – to niektóre tematy listopadowego spotkania Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.


W przyjętych pierwszego dnia obrad Konkluzjach ws. pracy z młodzieżą podkreślono, że aby dotrzeć do młodych ludzi z różnych środowisk – w tym marginalizowanych i defaworyzowanych – konieczne jest wykorzystywanie struktur pozaformalnych. Sygnatariusze dokumentu wezwali do stosowania innowacyjnych narzędzi w codziennej pracy z młodzieżą, szczególnie w zakresie edukacji i szkoleń, sportu i kultury, usług społecznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zdaniem członków Rady, praca z młodzieżą może pomóc młodym ludziom w rozwijaniu ich kompetencji, umiejętności i odpowiednich postaw życiowych.

Podczas spotkania w Brukseli ministrowie wymienili również poglądy na temat możliwości ponownego przekonania młodzieży do sensowności europejskiego projektu integracji. Była to kontynuacja rozmów zapoczątkowanych podczas nieformalnego szczytu zorganizowanego w Bratysławie we wrześniu tego roku.

Pierwszego dnia obrad Rada przyjęła także: Rezolucję w sprawie Planu działań na rzecz nowych umiejętności oraz osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie Zaleceń dotyczących inicjatywy Nowe Możliwości dla Osób Dorosłych. To element zaproponowanego przez Komisję projektu Gwarancji Umiejętności, którego celem jest zapewnienie niskowykwalifikowanym pracownikom szans na zdobycie nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji, niezbędnych do tego, by radzić sobie na rynku pracy i brać aktywny udział w życiu społecznym.

Wśród innych zaakceptowanych dokumentów były: Konkluzje ws. zapobiegania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu, Stanowisko w sprawie ogłoszenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz Konkluzje ws. dyplomacji sportowej. Rada zapoznała się także z raportem na temat wniosku o nowelizację Dyrektywy w sprawie usług audiowizualnych.

Podczas obrad Komisarz UE ds. edukacji i kultury Tibor Navracsics przedstawił członkom Rady szczegóły dotyczące dwóch inicjatyw: Wolontariatu Europejskiego (realizowanego w ramach programu Erasmus+) oraz Europejskich Korpusów Solidarności, tworzonych w ramach Europejskiej Inicjatywy Młodzieżowej. Korpusy to szansa dla Europejczyków przed 30. rokiem życia na wsparcie organizacji pozarządowych, władz lokalnych i prywatnych firm w działaniach na rzecz osób potrzebujących.

Elementem spotkania Rady była również prezentacja priorytetów zbliżającego się Maltańskiego Przewodnictwa w Radzie UE w zakresie młodzieży. Wśród nich znalazły się takie kwestie, jak: rola młodzieży w ramach Planu działań na rzecz nowych umiejętności, wdrożenie głównych rekomendacji konferencji młodzieżowych, 5. cykl Usystematyzowanego Dialogu z młodzieżą oraz śródterminowy przegląd Strategii na rzecz Młodzieży.

Więcej szczegółów – w jęz. angielskim – w komunikacie Rady.

 

stopka strony