News -

Raport: Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie

Autorzy nowego raportu Eurydice analizują krajowe polityki uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności w dostępie do możliwości uczenia się.


W opracowaniu przedstawiono szereg wskaźników związanych z edukacją i szkoleniami dorosłych oraz przeanalizowano krajowe rozwiązania w zakresie koordynacji polityk i działań w obszarze uczenia się dorosłych Publikacja zawiera również m.in. przegląd programów dotowanych ze środków publicznych, których celem jest zapewnienie dorosłym możliwości podnoszenia umiejętności i kwalifikacji.

Dane prezentowane w raporcie, w szczególności informacje dotyczące polityki krajowej, zostały zgromadzone przez krajowe biura Eurydice reprezentujące 42 systemy edukacji w 37 krajach europejskich. W publikacji znajdziemy również analizy uzupełnione o dane jakościowe i ilościowe pochodzące z baz m.in. Cedefopu, Eurostatu i OECD.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie na stronach Eurydice.

#eurydice    #raport    #publikacja    #edukacjadoroslych

stopka strony