News -

Raport "Młodzież na Pomorzu 2014"

Jak wygląda sytuacja pomorskiej młodzieży? Jakie są jej potrzeby i oczekiwania? M.in. na te pytania odpowiada nowy raport przygotowany przez Stowarzyszenie Morena – „Młodzież na Pomorzu 2014 – diagnoza potrzeb i sytuacji młodzieży w województwie pomorskim.”


Raport zawiera wyniki badania zrealizowanego w okresie od kwietnia do lipca 2014 roku przez Stowarzyszenie Morena. Badanie dotyczyło sytuacji i potrzeb młodzieży zamieszkującej województwo pomorskie i przeprowadzone zostało na próbie 1124 osób reprezentujących pomorskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

stopka strony