News -

Raport o młodych Europejczykach

Co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta w wieku od 25 do 34 lat w Unii Europejskiej wciąż mieszka z rodzicami. Takie między innymi informacje przynosi raport „Young adults in the EU27 in 2008”.


Co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta w wieku od 25 do 34 lat w Unii Europejskiej wciąż mieszka z rodzicami. Takie między innymi informacje przynosi raport „Young adults in the EU27 in 2008”. Z opublikowanego przez Eurostat dokumentu wynika, że wśród młodszych Europejczyków (18-24 lata) odsetek mieszkających z rodzicami jest jeszcze większy – wśród kobiet sięga 71 proc., wśród mężczyzn – 82 proc. W tej grupie edukację kontynuuje 55 proc. osób, w starszej – 13 proc. Więcej danych na stronie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08102010-AP/EN/3-08102010-AP-EN.PDF
stopka strony