News -

Raport o „Młodzież w działaniu” już dostępny

Publikacja prezentuje najważniejsze efekty działania programu w latach 2007-2010.
Autorzy raportu przeanalizowali postępy w osiąganiu pięciu głównych celów inicjatywy oraz opisali związane z nimi działania. Przedstawili również szczegółowe informacje dotyczące np. liczby uczestników programu w każdym z krajów oraz w poszczególnych Akcjach. W sumie, w latach 2007-2013 na działania związane z młodzieżą wydanych zostanie 885 milionów euro.

Dwunastostronnicowa broszura stanowi kwintesencję programu Młodzież w działaniu – będzie niezwykle pomocna dla osób pracujących z młodymi ludźmi.

Publikację znaleźć można na stronie: http://ec.europa.eu/youth/glance/doc/youth_in_action_figures/overview_2007_2010.pdf
stopka strony