News -

Raport o polskim systemie kwalifikacji zawodowych

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano polski raport referencyjny, czyli dokument opisujący założenia polskiego systemu kwalifikacji oraz odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.


Dokument został już zaakceptowany przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów i przedstawiony na forum międzynarodowym, co oznacza, że polskie kwalifikacje mogą być już porównywane do kwalifikacji innych krajów europejskich.

Polski raport referencyjny zawiera m.in. odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, poszerzony opis systemu edukacji w Polsce, informacje dotyczące stanu prac nad założeniami zintegrowanego systemu kwalifikacji, opis debaty społecznej przeprowadzonej wokół PRK, a także zobowiązania rządu co do dalszych prac i towarzyszących im zmian legislacyjnych.

Raport został wydany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Można go pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony