News -

Raport OECD poświęcony edukacji

OECD opublikowała nowy raport „Education at a Glance 2014”. Oprócz szczegółowych danych o edukacji w krajach OECD, publikacja zawiera także analizę wpływu kryzysu ekonomicznego na systemy edukacyjne oraz na sytuację absolwentów na rynku pracy.


Wnioski z raportu wskazują, że obywatele państw OECD są coraz lepiej wykształceni, zaś posiadane wykształcenie oraz ogólne umiejętności coraz silniej wpływają na ich sytuację na rynku pracy i zarobki. Różnice w zarobkach między absolwentem szkoły średniej i szkoły wyższej sięgają 70 proc.

Skutki kryzysu ekonomicznego najdotkliwiej odczuwają natomiast osoby młode (25-34 lata) z wykształceniem niższym niż średnie.

Pełna wersja raportu i jego streszczenie w języku angielskim dostępne są na stronie OECD.

stopka strony