News -

Raport: Youth2030

Najnowsza publikacja ONZ podsumowuje stan realizacji strategii młodzieżowej oraz opisuje globalne wyzwania stojące przed młodymi ludźmi. Publikację można pobrać bezpłatnie ze stron ONZ.


Youth2030: Progress Report 2022 to już drugi raport informujący o postępach w realizacji Strategii ONZ na rzecz młodzieży. Poprzedni opublikowano w kwietniu 2021 roku.

Autorzy publikacji opisują działania strategiczne, które ONZ podejmowała na rzecz młodych ludzi podczas pandemii COVID-19. Analizują również wpływ Strategii na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wskazują przy tym, że globalne planowanie oraz zarządzanie programami skierowanymi do młodych przynosi bardzo dobre rezultaty, szczególnie w kontekście finansowania programów młodzieżowych oraz koordynacji pracy z młodzieżą. 

Strategia ONZ na rzecz młodzieży, stworzona z inicjatywy Sekretarza Generalnego w 2018 roku, to zestaw podstawowych wytycznych w zakresie pracy z młodzieżą i na jej rzecz w takich wymiarach jak m.in.: prawa człowieka, bezpieczeństwo, rozwój, edukacja.

Raport można pobrać bezpłatnie ze stron ONZ.

#ONZ    #YouthStrategy2030    #Raport    #Publikacja

stopka strony