News -

Razem w Europie. Jeden cel

3000 euro można zdobyć w konkursie organizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).


W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe. Ich zadaniem jest zgłoszenie najciekawszych projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji. Mogą to być np. wspólne działania z przedstawicielami grup mniejszościowych, kampanie społeczne promujące równouprawnienie, akcje przeciwdziałania mowie nienawiści czy przedstawienia teatralne o przejawach dyskryminacji. 

W projektach może uczestniczyć młodzież w wieku od 12 do 26 lat. Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia realizowane zarówno w Polsce, jak i Niemczech (np. zakładające wizytę i rewizytę). Samo spotkanie młodzieży powinno jednak trwać od 4 do 28 dni.

Nabór projektów potrwa do 20 września 2017 r., finaliści zostaną wybrani w październiku br., a w listopadzie w Krzyżowej odbędzie się seminarium wprowadzające dla organizatorów finałowych projektów. 

II etapem będzie realizacja działań (1 stycznia–31 października 2018 roku), w ramach III etapu odbędzie się natomiast spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów. W jego trakcie zaplanowano obrady jury i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży (styczeń/luty 2019 roku). 

W sumie przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej w kategoriach „wymiana szkolna” i „wymiana pozaszkolna”. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi po 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (łącznie: 6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać drogą elektroniczną szkic projektu. Zgłoszenia do konkursu dokonać muszą wspólnie polski i niemiecki (oraz ew. trzeci) partner. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w językach polskim i niemieckim.

stopka strony