News -

RE: mówić prawdę o prawach!

Rządy państw europejskich powinny zapewnić efektywne mechanizmy informowania młodzieży o przysługujących jej prawach – zaapelowała o to właśnie Rada Europy.


W dokumencie przyjętym przez ministrów państw członkowskich Rady Europy podkreślono, że warunkiem korzystania z praw przysługujących młodzieży oraz organizacjom i pracownikom młodzieżowym jest świadomość istnienia tych przywilejów oraz wiedza, gdzie zwrócić się, gdy przywileje te są naruszane.

Autorzy rekomendacji zaapelowali więc o zapewnienie „efektywnych mechanizmów informowania i doradztwa dla młodzieży w zakresie ich praw i możliwości dochodzenia tych praw w sytuacji, gdyby były naruszane lub dostęp do nich był blokowany”. W dokumencie wezwano państwa członkowskie Rady Europy, by opracowały lub odpowiednio zmodyfikowały politykę młodzieżową, tak by osiągnąć wspomniane cele.

Zdaniem sygnatariuszy dokumentu, w szczególności chodzi o działania ułatwiające korzystanie z następujących praw:
- dostępu do edukacji;
- autonomii i włączenia społecznego;
- mobilności;
- aktywnego obywatelstwa, demokracji i zaangażowania społecznego;
- wspólnego życia w różnorodnych społecznościach;
- dostępu do informacji i ochrony;
- dostępu do usług ochrony zdrowia.

Więcej na temat przyjętych rekomendacji na stronie Rady Europy.

stopka strony