News -

Realizacja Programu Edukacja

FRSE informuje, że pandemia wirusa COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.


Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu, elastyczne podejście do mobilności i spotkań projektowych (przy rekomendowaniu spotkań online), wydłużenie mobilności w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym) o semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, przesunięcie terminu kolejnego naboru wniosków.

FRSE będzie informować o dalszych działaniach i zapewnia, że w tej niestandardowej sytuacji pozostaje do dyspozycji (podpisywanie umów, wypłacanie bieżących zaliczek).
W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z pracownikami Zespołu.

#koronawirus    #projekty    #beneficjenci

stopka strony