News -

Reforma oświaty w UE - cele nieosiągnięte

Większość celów reform oświaty w UE nie zostanie osiągnięta - tak wynika z raportow Komisji Europejskiej


Większość celów reform oświaty w UE nie zostanie osiągnięta - stwierdza Komisja Europejska w raporcie na temat realizacji reform oświaty i europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń. To jeden z dwóch raportów Komisji na ten temat. Drugi dotyczy programu „Edukacja i szkolenia 2010” i też jest krytyczny. Cele programu nie zostaną osiągnięte. Wnioski z obu raportów omówi wiosną 2010 Rada UE podczas dyskusji nad nową unijną strategią na rzecz rozwoju i zwiększenia miejsc prac. Więcej o komisyjnych raportach (także po polsku) na stronie Komisji Europejskiej
stopka strony