News -

Regiony o obywatelstwie UE

Na miesiąc przed rozpoczęciem Europejskiego Roku Obywateli 2013 Komitet Regionów UE zaprasza do udziału w forum pod hasłem “Citizens' Agenda going local” w Brukseli.
Spotkanie, zaplanowane na 28 listopada, poświęcone będzie znaczeniu obywatelstwa UE dla polityki lokalnej i regionalnej. W trakcie debat plenarnych i warsztatów politycy, eksperci i praktycy zastanowią się, w jaki sposób miasta i regiony radzą sobie z skutkami obowiązywania zasady swobodnego przypływu osób i przyznania praw wyborczych obcokrajowcom. Podyskutują również o tym, w jaki sposób mogą pobudzić aktywność obywateli UE na swoim terenie.

Chętni do udziału w Forum mogą się zgłaszać do 21 listopada 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
http://cor.europa.eu/en/news/forums/Pages/citizens-agenda-local.aspx