News -

RegioStars Awards 2017

Menedżerowie publicznych i prywatnych projektów finansowanych ze środków UE mogą ubiegać się o nagrodę o konkursie na najlepsze praktyki w zakresie rozwoju regionalnego.


Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na najbardziej innowacyjne i oryginalne inicjatywy służące rozwojowi regionów i stanowiące inspirację dla innych potencjalnych beneficjentów.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:
 - inteligentna specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP;
 - Unia Energii – działania na rzecz klimatu;
 - Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo;
 - Edukacja i szkolenia;
 - CityStars: miasta w czasach cyfrowej przemiany.

Zgłoszenia mogą nadsyłać menedżerowie prywatnych i publicznych projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej w latach 2007-2013 lub 2014-2020.

Wszyscy finaliści konkursu otrzymają zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród organizowaną 10 października 2017 r., gdzie odbiorą certyfikaty i medale. Ich historie zostaną opisane w broszurze Komisji Europejskiej, trafią też do internetowej bazy danych na temat najlepszych praktyk na stronie InfoRegio.

W każdej z kategorii zostanie też przyznana jedna nagroda główna – RegioStars – którą wraz z przewodniczącym jury wręczy europejska komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu. O każdym ze zwycięskich projektów nakręcony zostanie krótki film – organizatorzy zaprezentują go podczas ceremonii, a następnie opublikują w internecie w ramach kampanii promocyjnej.
    
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony