News -

Rekrutacja na Konferencję Młodzieżową BSSSC w Helsinkach 15-18 Października 2013 r.

Uważasz siebie za osobę aktywną?Masz pomysły na walkę z bezrobociem młodzieży? Interesujesz się tematyką bałtycką? Działasz społecznie? Dołącz do zachodniopomorskiej platformy lokalnej grupy ds. polityki młodzieżowej BSSSC i weź udział w Konferencji Młodzieży oraz w 21. Dorocznej Konferencji BSSSC (Organizacji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego) w Helsinkach, Finlandii.


BSSSC Youth Event 2013: Youth for Work! Głównym tematem tegorocznej konferencji jest bezrobocie młodzieży. Będziemy dyskutować o tym jak je zwalczać na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Najpierw między 15-16 października 2013 r. odbędzie się konferencja młodzieżowa aby następnie między 17-18 października 2013 r. podczas Dorocznej Konferencji Organizacji Współpracy Subregionalnej Morza Bałtyckiego uczestnicy mieli możliwość przedstawienia wyników swojej dwudniowej pracy politykom, szefom organizacji międzynarodowych oraz przedstawicielom instytucji unijnych. Szczegółowy plan i opis konferencji znajduje się w załączniku. Co to właściwie jest BSSSC i czym się zajmuje? BSSSC jest organizacją współpracy między regionami nadbałtyckimi. Służy władzom regionów uczestniczących jako forum wymiany doświadczeń oraz „punkt kontaktowy”. Regiony mogą łatwiej realizować wspólne projekty a także lobbować na korzyść Obszaru Morza Bałtyckiego w instytucjach unijnych. Praca BSSSC odbywa się w kilku grupach roboczych takich jak polityka morska, energetyka i klimat, polityka spójności, czy transport i infrastruktura. Prezydencja w BSSSC jest rotacyjna i zmienia się co 2 lata. W latach 2011-2012 organizacji przewodniczyło województwo zachodniopomorskie.Aktualnie prezydencja jest sprawowana przez region Helsinki-Uusimaa z Finlandii. Grupa ds. polityki młodzieżowej BSSSC? O co w tym chodzi ? Grupa ds. polityki młodzieżowej jest siecią współpracy młodzieży rozsianej po całym obszarze Morza Bałtyckiego. Zrzesza młodzież aktywnie działająca np. w młodzieżowych radach, organizacjach pozarządowych lub samorządach szkolnych z krajów takich jak: Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia. Grupa ta ma na celu wymianę doświadczeń, przekazywanie informacji dot. młodzieży Zarządowi BSSSC oraz regionom a także organizowanie projektów i wydarzeń dla młodzieży. Członkowie całej grupy spotykają się każdego roku na dwóch spotkaniach- spotkaniu roboczym i dorocznym przed konferencją BSSSC. Poza tym odbędą się przynajmniej dwa spotkania platformy lokalnej w Szczecinie. Kogo szukamy? Czego wymagamy? Poszukujemy ludzi młodych od 18 – 25 roku życia mieszkających lub przebywających na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy posługują się językiem angielskim i które są aktywne w środowisku lokalnym czyli np. działają w młodzieżowej radzie miasta, samorządzie studenckim, są członkami grupy projektowej, organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia. Na początek prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego który znajduje się tu: LINK TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ MIJA 9 WRZEŚNIA 2013 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 4 osoby które będą tworzyć grupę lokalną BSSSC. Osoby będą poinformowane o wyborze drogą mailową i następnie zostanie ustalona data spotkania (pomiędzy 10-13 września 2013 r.) Grupa lokalna BSSSC to grupa młodych ludzi którzy są aktywni w społeczności lokalnej na terenie danego regionu nadbałtyckiego. Ona współtworzy politykę regionalną dot. młodzieży, czyli między innymi organizuje wydarzenia, inicjuje projekty, bierze udział w konferencjach i seminariach młodzieżowych na koszt regionu który reprezentują. Grupa lokalna będzie również mogła wpływać na plan i organizację wydarzenia w Helsinkach dyskutując drogą internetową ze swoimi rówieśnikami. Grupy ze wszystkich regionów będą miały za zadanie wykonanie prezentacji dot. bezrobocia młodzieży w swoim regionie z uwzględnieniem tego co jest robione żeby z nim walczyć. Przygotowane prezentacje będą przedstawione pierwszego dnia kiedy nastąpi porównanie sytuacji młodych na rynku pracy w poszczególnych krajach. Co oferujemy? Możliwość wyjazdu na międzynarodowe spotkania młodzieżowe odbywające się w krajach nadbałtyckich, wsparcie regionu w realizacji projektów, szansę na zawarcie nowych znajomości, zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz możliwość przedstawienia swoich pomysłów i problemów decydentom. Na konferencjach nie brakuje też czasu wolnego i miejsca na zabawę.. KOSZTY UDZIAŁU w KONFERENCJI: Nie ponosisz żadnych kosztów. Koszty transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia są pokrywane ze środków unijnego programu „Młodzież w Działaniu” Więcej informacji o grupie ds. polityki młodzieżowej BSSSC: www.bsssc-youth.net www.facebook.com/bssscyouth W razie pytań proszę o kontakt na: kkiraga@wzp.pl - www.mlodziez.wzp.pl
stopka strony