News -

Reporterzy w podróży

Lubisz podróżować? Uwielbiasz pisać? Chcesz lepiej poznać niemiecką młodzież? Weź udział w konkursie na najciekawszy pomysł reportażu o naszych zachodnich sąsiadach.
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie do 15 listopada pomysłów na reportaż, zgodnych z mottem, które brzmi: „Bycie młodym w Niemczech i Polsce". Konkurs skierowany jest do niemieckiej i polskiej młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. Pomysł na reportaż należy przedstawić w formie krótkiego referatu w języku polskim lub niemieckim. Oprócz referatu należy nadesłać streszczenie w języku angielskim oraz formularz zgłoszeniowy.

Na zwycięzców czeka tygodniowy wyjazd do stolicy kraju sąsiadów, podczas którego laureaci będą mogli zrealizować swoje pomysły. Powstałe w ten sposób reportaże zostaną opublikowane w gazetach szkolnych oraz w wybranych mediach.

Konkurs „Reporterzy w podróży", organizowany przez stowarzyszenie Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. z Lipska razem z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży EDSM w Warszawie. Konkurs jest wspierany przez niemieckie stowarzyszenie młodych dziennikarzy w Saksonii Jugendpresse Sachsen e.V. oraz Stowarzyszenie Młodych Dziennikarz POLIS z Warszawy.

Honorowy patronat nad konkursem objęła minister stanu Cornelia Pieper, koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN. Konkurs jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przez MSZ RFN.

Termin nadsyłania prac mija do 15 listopada 2013 r.

Dalsze informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem:
www.reporterzy-wpodrozy.pl
oraz na Facebooku.
stopka strony