News -

Rocznik statystyczny 2010 już dostępny

Wyczerpujące statystyki dotyczące 15 dziedzin życia w ponad 30 krajach Europy zawiera najnowszy raport Eurostatu.


Wyczerpujące statystyki dotyczące 15 dziedzin życia w ponad 30 krajach Europy zawiera najnowszy raport Eurostatu. W publikacji zgromadzono dane m.in. na temat ludności, rynku pracy, produktu krajowego brutto, nauki, edukacji, turystyki, zdrowia i rolnictwa. Napisane przez specjalistów teksty wzbogacono o mapy i wykresy. Wśród opisanych krajów są państwa UE, kandydaci do akcesji oraz członkowie EFTA. Publikacja dostępna jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Raport zamówić można na stronie http://bookshop.europa.eu
stopka strony