News -

Rok 2012 będzie należał do seniorów

Komisja Europejska proponuje, by rok 2012 ogłosić Rokiem Aktywności Seniorów. Inicjatywa Brukseli służyć ma zwiększeniu szans osób starszych na rynku pracy i poprawie warunków ich zatrudnienia


Komisja Europejska proponuje, by rok 2012 ogłosić Rokiem Aktywności Seniorów (European Year for Active Ageing). Inicjatywa Brukseli służyć ma zwiększeniu szans osób starszych na rynku pracy i poprawie warunków ich zatrudnienia. Unia zamierza też pomóc Europejczykom w dojrzałym wieku – których szybko przybywa – w odgrywaniu aktywnej roli w społeczeństwie, oraz zachęcić ich do utrzymywania zdrowego stylu życia. Ogłaszając europejski rok seniorów Unia chce wesprzeć i zachęcić państwa członkowskie - oraz władze regionalne, lokalne i partnerów społecznych - do promowania aktywnego trybu życia wśród osób w dojrzałym wieku, również po to, by mogły one – służąc pomocą – przyczyniać się do wzrostu dzietności młodych Europejczyków. Więcej o inicjatywie na stronie Komisji Europejskiej
stopka strony