News -

Rok 2013 rokiem obywateli?

Komisja Europejska proponuje, by rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli. W ten sposób uczcić chce 20. rocznicę ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej w Traktacie z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
Uzasadniając pomysł wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, a zarazem unijna komisarz ds. sprawiedliwości i obywatelstwa Viviane Reding powiedziała: - Europejczycy, którzy nie znają swoich praw, nie mogą z nich w pełni korzystać. Tymczasem obecnie aż 48 proc. Europejczyków czuje się niedoinformowanych. Europejski Rok Obywateli pomoże to zmienić.

W ciągu 20 lat od wprowadzenia obywatelstwa UE, stanowiącego uzupełnienie obywatelstw poszczególnych krajów, udało się poczynić ogromne postępy dotyczące bezpośrednio milionów ludzi. Z obywatelstwa europejskiego wynikają np. korzyści związane z podróżowaniem poza UE i niższymi kosztami wyjazdów, bezproblemowym pokonywaniem granic oraz dostępem do systemów opieki zdrowotnej innych państw i tańszymi opłatami za roaming.

Głównym celem Europejskiego Roku Obywateli ma być ułatwienie korzystania przez obywateli Unii z ich praw do poruszania się i swobodnego wyboru miejsca zamieszkania w UE, poprzez zagwarantowanie łatwego dostępu do informacji na ten temat.

Wśród szczegółowych celów Komisja wymienia:
    - podniesienie świadomości obywateli dotyczącej ich prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania w granicach UE;
    - podniesienie świadomości obywateli dotyczącej możliwości korzystania z unijnych praw i strategii oraz pobudzenie ich aktywnego udziału w procesie kształtowania polityki Unii;
    - pobudzenie debaty na temat wpływu i potencjalnych skutków prawa do swobodnego poruszania się, szczególnie z punktu widzenia wzmacniania spójności i wzajemnego dialogu.
By uczcić Europejski Rok Obywateli 2013 w całej Unii zorganizowanych zostanie wiele konferencji, seminariów i innych spotkań na szczeblu unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym.

Komisja planuje również zadbać o zwiększenie popularności internetowych portali Europe Direct oraz Your Europe jako kluczowych elementów systemu informowania o prawach obywateli Unii, określanego mianem „one-stop-shop”. Zwiększona będzie również rola narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, takich jak SOLVIT – wszystko po to, by umożliwić Europejczykom szersze korzystanie i obronę ich praw.

Decyzja Komisji wymaga aprobaty Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów.

Więcej na stronie: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2011/08/20110811_en.htm
stopka strony