News -

Rola sektora młodzieżowego w zapobieganiu ekstremizmom

Praca z młodzieżą nie jest w stanie zapobiegać gwałtownej radykalizacji, ale może przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów – wynika z publikacji Europejskiego Forum Młodzieży.


Radykalny ekstremizm jako forma religijnego fundamentalizmu jest coraz większym problemem Europy. Podobnie jak ksenofobia i rasizm stanowi poważne zagrożenie dla demokratycznych społeczeństw. Żeby walczyć z radykalizacją młodych konieczne jest opracowanie nowej narracji, pokazującej szanse i możliwości, jakie stoją przed młodymi ludźmi.

Wśród sugerowanych rozwiązań można znaleźć m.in. następujące wskazówki:
- wszystkie sektory powinny współpracować w celu eliminacji przyczyn radykalizacji, takich jak marginalizacja młodych ludzi,
- należy wspomagać pracę młodych i zachęcać ich do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami,
- konieczne są inwestycje w jakość edukacji – zarówno formalnej, jak i nieformalnej.

Pełną treść publikacji można znaleźć pod tym linkiem

stopka strony