News -

Rolnictwo na pierwszym planie

Komisja Europejska ogłosiła konkurs ofert na działania informacyjne poświęcone promocji Wspólnej Polityce Rolnej UE.


Składane oferty powinny dotyczyć:
 - produkcji i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych lub multimedialnych;
 - produkcji i rozpowszechniania wydawnictw (publikacji, plakatów itd.);
 - tworzenia narzędzi internetowych i społecznościowych;
 - organizacji wydarzeń medialnych;
 - organizacji konferencji, seminariów, warsztatów (najlepiej transmitowanych online) oraz badań dotyczących kwestii związanych ze Wspólną Polityką Rolną;
 - organizacji wydarzeń typu „miejska farma”, których celem jest wyjaśnianie, jak istotne znaczenie ma rolnictwo dla życia mieszkańców miast;
 - organizacji wydarzeń typu „otwarta farma”, których celem jest przybliżenie obywatelom rolnictwa (np. poprzez prezentacje dobrych praktyk i innowacyjnych inicjatyw);
 - tworzenia stacjonalnych lub mobilnych wystaw lub punktów informacyjnych.

Wspólna Polityka Rolna UE służy zapewnieniu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego. Podejmowane w jej ramach działania mają również wpływ na osiąganie innych ważnych celów UE w takich dziedzinach, jak: wzrost gospodarczy, inwestycje, miejsca pracy, zmiany klimatu, rynek wewnętrzny czy jednolity rynek cyfrowy. WPR przyczynia się także do zrównoważonego rozwoju i modernizacji europejskiego rolnictwa oraz gospodarki wiejskiej.

Działania informacyjne powinny zrealizowane na poziomie międzynarodowym, krajowym lub regionalnym w terminie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Termin nadsyłania ofert mija 30 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony