News -

Rośnie rola ICT w edukacji

Uczniowie i nauczyciele w Europie są zafascynowani nowymi technologiami, niestety, co piąty uczeń nie ma do nich wystarczającego dostępu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską.


Uczniowie i nauczyciele w Europie są zafascynowani nowymi technologiami, niestety, co piąty uczeń nie ma do nich wystarczającego dostępu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską.

Komisja zebrała i usystematyzowała dane na temat roli technologi informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w edukacji w 31 krajach Europy (w UE oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Turcji). Pod uwagę wzięto dostępność, wykorzystanie, kompetencje oraz postawy uczniów i nauczycieli w odniesieniu do ICT.

Z broszury wynika, że liczba komputerów PC w szkołach w ciągu ostatnich siedmiu lat podwoiła się, ale wciąż co piąty uczeń narzeka, że jego dostęp do ICT jest ograniczony. Zdaniem autorów analizy, konieczne jest zintegrowane podejście do rozwoju edukacji w tej dziedzinie – musi on obejmować nie tylko inwestycje w infrastrukturę komputerową i sieciową, ale również w szkolenie nauczycieli i korzyści dla tych, którzy wykorzystują ICT podczas lekcji.

Zdaniem autorów raportu Komisja Europejska powinna robić wszystko, by zmniejszyć różnice w poziomie nauczania ICT w poszczególnych krajach, m.in. wspierając projekty promujące nowe podejście do edukacji w tej dziedzinie.

Więcej na ten temat na stronie:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/survey-schools-ict-education
stopka strony