News -

Równa Unia

Pomimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one o ok. 16% mniej niż mężczyźni. Te nierówności ma znieść najnowsza Strategia na rzecz Równości Płci, zaproponowana przez Komisję Europejską.


Celem planu, obowiązującego w latach 2020-2025, ma być wyrównanie szans wszystkich Europejczyków niezależnie od płci. Unijna strategia skupia się przede wszystkim na wyeliminowaniu przemocy ze względu na płeć, walce ze stereotypizacją płci i nierównością płac.

Jak mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen: Równość płci jest kluczową wartością Unii Europejskiej, jednak wciąż nie jest rzeczywistością. W biznesie, polityce czy społeczeństwie jedyną drogą do osiągnięcia pełnego potencjału jest wykorzystanie telentu i różnorodności każdego z nas. Bazując jedynie na połowie populacji, połowa pozostałych pomysłów czy pozostałej energii pozostaje niewykorzystana”.

Aż 33% Europejek było w swoim życiu ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej, 55% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego, a 75% niepłatnych prac domowych wykonywanych jest przez kobiety.

Broszura informacyjna

#równość    #kobieta    #mężczyzna

stopka strony