News -

Równość płci w edukacji

Czy wszędzie uczniowie i uczennice traktowani są jednakowo? Odpowiedź na to pytanie daje nowa publikacja UNESCO.


Czy wszędzie uczniowie i uczennice traktowani są jednakowo? Odpowiedź na to pytanie daje nowa publikacja UNESCO.

Broszura zawiera 120 map, grafik i tabel ukazujących sytuację dziewcząt i chłopców z różnych państwa świata w zakresie dostępu do edukacji oraz przechodzenia z drugiego na trzeci etap kształcenia.

Raport dostępny jest na stronie:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf
stopka strony