News -

Rozmowy w czasach kryzysu

Jak powinni ze sobą rozmawiać partnerzy społeczni – a jak to robią? Wszystkiego na ten temat dowiesz się z nowej publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).


W opracowaniu zatytułowanym „Talking through the Crisis: Social dialogue and industrial relations trends in selected EU countries” opisano trendy i dobre praktyki związane z rozwojem dialogu społecznego pomiędzy pracodawcami, pracobiorcami i rządem.

Publikacja zawiera jedenaście studiów przypadku – dotyczących Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Litwy, Holandii, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Szwecji.

Chcesz przeczytać? Wejdź na stronę ILO.