News -

Rozprawa o prawa - konkurs dla studentów

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa organizuje III edycję konkursu dla młodych prawników, poświęconego prawom człowieka. Partnerem przedsięwzięcia jest Rada Europy.


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa organizuje III edycję konkursu poświęconego prawom człowieka. Partnerem przedsięwzięcia jest Rada Europy.

Zadaniem uczestników konkursu European Human Rights Moot Court Competition jest jak najlepsze przygotowanie się do symulacji postępowania skargowego przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Symulacja składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. W tej pierwszej studenci będą musieli przedstawić stanowiska obu stron, w drugiej – reprezentować powoda i pozwanego w trakcie przesłuchań przed sądem.

W wielkim finale, który odbędzie się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu weźmie udział 16 zespołów, wyłonionych na podstawie oceny części pisemnej. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają zaproszenia na praktyki w Trybunale oraz nagrody finansowe. Uwaga, drużyny zakwalifikowane do finału będą musiały pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 3 listopada 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora.
stopka strony