News -

Rozwój tak, ubóstwo nie

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Różnorodności Kulturowej UNESCO zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów służących promocji zrównoważonego rozwoju i ograniczaniu ubóstwa.
Planowane przedsięwzięcia powinny dotyczyć krajów rozwijających się, będących stronami Konwencji z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2014 r. Szczegółowych informacji udziela Polski Komitet ds. UNESCO.

Warto też zajrzeć na stronę:
www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund