News -

Rusza drugi etap dialogu młodych z decydentami

Znamy już wnioski i oczekiwania wobec kolejnej fazy Usystematyzowanego Dialogu – ogłoszono je podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży.


Młodzi przedstawiciele Krajowych Grup Roboczych z całej Europy, którzy przyjechali do Brukseli na sesję poświęconą Usystematyzowanemu Dialogowi towarzyszącą Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży 2011, wyznaczyli priorytety dla Tria Prezydenckiego Danii, Polski i Cypru, które już 1 lipca rozpocznie swój 18-miesięczny okres działania.

Jednym z kluczowych wniosków na przyszłość dotyczących Usystematyzowanego Dialogu było zapewnienie, by informacje na temat dialogu, czyli procesu politycznych konsultacji dotyczących młodzieży, były bardziej przyjazne i „widoczne” na poziomie krajowym. Zalecenie to powitała z uznaniem komisarz UE ds. młodzieży Androulla Vassiliou.

Inną kwestią poruszoną we wnioskach była sugestia, by Komisja Europejska wykorzystywała Europejski Portal Młodzieżowy do dostarczania istotnych informacji i prezentowania najlepszych przykładów wykorzystania efektów Usystematyzowanego Dialogu we wspieraniu młodzieży i przy podejmowaniu decyzji politycznych. Portal powinien również prezentować najlepsze praktyki w zakresie nadzorowania i oceny wdrażania rezultatów Dialogu.

O pozostałych rekomendacjach można przeczytać na stronie http://ec.europa.eu/youth/news/doc/week11_en.pdf
stopka strony