News -

Rusza projekt korpusów wolontariuszy

Znamy już kształt pilotażowych projektów związanych z uruchomieniem Europejskich Ochotniczych Korpusów Pomocy Humanitarnej. Zaproponowana przez Komisję Europejską inicjatywa ruszy w pierwszym kwartale 2012 roku.
Komisarz UE ds. współpracy międzynarodowej Kristalina Georgieva (na zdjęciu) poinformowała, że w efekcie publicznych konsultacji udało się określić dziedziny, w których działalność Korpusów przyniesie wartość dodaną. Są to:
  - identyfikacja i selekcja wolontariuszy (tak aby odpowiedni ludzie byli w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu);
  - szkolenia, rozwój wspólnych standardów i dobrych praktyk;
  - rozmieszczenie europejskich wolontariuszy w unijnych operacjach humanitarnych.
W efekcie tych ustaleń rozpoczęto trzy pilotażowe projekty z trzema kluczowymi partnerami:
  - Francuskim Czerwonym Krzyżem (oraz partnerami z Austrii, Bułgarii, Niemiec i Szwajcarii) – projekt przewiduje identyfikację, rekrutację, szkolenie, przygotowanie oraz rozmieszczenie 21 wolontariuszy na okres 6 miesięcy, dotyczy operacji humanitarnych przed i po katastrofach, a przeznaczony jest dla młodych i wykwalifikowanych, ale niedoświadczonych wolontariuszy.
  - brytyjską organizacją Save the Children (oraz partnerami z Czech, Danii i Niemiec) – projekt przewiduje roczne programy szkolenia z zakresu pomocy humanitarnej dla kadry zarządzającej projektami i specjalistów od logistyki. Ich pierwsze rozlokowanie przewiduje po pięciu miesiącach. Projekt obejmie 20 wolontariuszy z niewielkim doświadczeniem w akcjach na innych kontynentach oraz 10 wolontariuszy posiadających kwalifikacje Master in International Humanitarian Law.
  - brytyjską organizacją Voluntary Service Overseas (oraz partnerami z Holandii i Rumunii. Projekt poświęcony jest sposobom naboru i rozmieszczania wolontariuszy w miejscach narażonych na konflikty i odbudowujących się po nich. Chodzi przede wszystkim o rozwój najlepszych praktyk, programów szkoleń oraz materiałów dla organizacji zarządzających wolontariuszami. W inicjatywie weźmie udział 40 ekspertów zajmujących się wolontariatem.
Propozycja legislacyjna dotycząca ostatecznego kształtu Europejskich Ochotniczych Korpusów Pomocy Humanitarnej ma się pojawić w I kwartale 2012 r.

Więcej na stronie http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/hot_topics/voluntary_humanitarian_en.htm
stopka strony