News -

Rusza współpraca z Ukrainą!

Już w lipcu ogłoszony zostanie pierwszy konkurs o dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje młodzieżowe z Polski i Ukrainy - takie deklaracje padły na inauguracyjnym spotkaniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.


Spotkanie odbyło się 17 czerwca br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uchwalono wówczas regulamin, omówiono priorytety projektów oraz zasady konkursu.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami, ukraińskie organizacje będą występować o wsparcie do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy, a polskie – do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem MEN w Polsce.

W 2016 r. ministerstwo przeznaczyło na dofinansowanie projektów 3,8 mln zł. Dzięki tym środkom młodzież z Polski oraz Ukrainy będzie mogła wspólnie realizować różnorodne działania edukacyjne. Celem tych inicjatyw będzie m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów; obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

– Bardzo się cieszę, że po tylu miesiącach pracy organizacje z Polski i Ukrainy wreszcie będą mogły rozpocząć współpracę i dzielić się swoim doświadczeniem – powiedziała podczas posiedzenia przewodnicząca Rady Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli również: wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy Oleksander Jarema, Olena Bekereniova z Fundacji Dobroczynnej Bohdana Hawrylyszyna; ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, posłanka Marzena Machałek, zastępca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz, radca w Ambasadzie Ukrainy Mikołaj Jarmoluk, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MEN Joanna Szczawińska oraz p.o. dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.

Pierwsze przedsięwzięcia, polegające m.in. na organizacji wymian młodzieżowych lub seminariów wystartują już we wrześniu. 

stopka strony