News -

Ruszył nabór do polsko-ukraińskich wymian młodzieżowych

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży będzie wspierać bezpośrednie kontakty i współpracę młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.


Program skierowany jest do młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą, a wnioski do programu składać mogą organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe i publiczne.

Wśród dofinansowywanych działań znalazły się wymiany i spotkania młodzieżowe, seminaria przygotowawcze i kontaktowe oraz projekty informacyjno-promocyjne.

Fundatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy. Polskie organizacje składają wnioski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Termin składania wniosków: 5 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć w bazie Eurodesku oraz na stronie programu.

stopka strony