News -

Ruszył nabór wniosków w Programie Edukacja

Organizacje i instytucje edukacyjne mogą otrzymać nawet do 250 tys. euro na szkolenia kard i wymiany międzynarodowe. W pierwszym naborze FRSE rozdysponuje łącznie ponad 7 mln euro.


Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech komponentów:

  • profesjonalny rozwój kadry,
  • mobilność w szkolnictwie wyższym,
  • współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET),
  • współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Granty można otrzymać m.in. na: krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2019 roku.

Więcej informacji o Programie Edukacja można znaleźć w bazie grantów Eurodesku.

szkolenia,    kadry,    program,    edukacja

stopka strony