News -

Ruszyła kampania LoveYouthFuture

Europejskie Forum Młodzieży apeluje o zwiększenie inwestycji w młodzież i jej organizacje oraz w zwiększenie wsparcia dla działań na rzecz młodych ludzi i strategii edukacji pozaformalnej.
Celem kampanii jest dotarcie do decydentów wszystkich szczebli – od burmistrzów po premierów. Jednym z elementów inicjatywy jest platforma www.loveyouthfuture.eu, służąca wymianie ciekawych materiałów - m.in. infografik,filmów wideo, zdjęć itp. Chodzi o to, by udostępniając je w sieci, kształtować odpowiedzialne postawy użytkowników sieci społecznościowych.

Kampania ma sprawić, by młodzież znalazła się wśród głównych adresatów różnego rodzaju programów finansowych UE – zarówno Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i innych funduszy strukturalnych i związanych ze Wspólną Polityką Rolną. Inicjatywa ma również wspierać dokonania członków EFM na szczeblu krajowym dotyczące polityki młodzieżowej i finansowania pracy na rzecz młodych ludzi.

Chcesz się włączyć w kampanię i stworzyć sugestywne, inspirujące ulotki, plakaty lub filmy? Wejdź na stronę:
http://intranet.youthforum.org/sites/default/files/nfe_activity_outline-10102012.pdf
stopka strony