News -

Rynek pracy dla młodych - analiza

Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy podsumowuje sytuację młodzieży na światowym rynku pracy. Tematem przewodnim publikacji jest technologia i rynek pracy w przyszłości.


Najnowsza wersja publikacji z 2020 r. omawia konsekwencje zmian technologicznych w kontekście miejsc pracy dla młodych ludzi. Koncentruje się również na zmianach w charakterystyce pracy i umiejętnościach, które powinna posiadać nowa generacja pracowników.

W publikacji można znaleźć rozdział poświęcony wykluczeniu technologicznemu młodzieży oraz roli doradczej publicznych agencji zatrudnienia.

Więcej informacji

#zatrudnienie    #młodzież    #praca

stopka strony