News -

Rynek pracy: pozytywne trendy!

O ponad pół miliona osób zmniejszyło się bezrobocie wśród młodzieży w UE w ciągu ostatniego roku – wynika z danych Eurostatu. Co ważne, maleje też problem bezrobocia długoterminowego.


Z najnowszego raportu Eurostatu wynika, że w marcu 2015 r. w Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 4,8 mln osób w wieku do 25 lat, z których 3,2 mln to mieszkańcy krajów strefy euro. W porównaniu z marcem 2014 r., liczba młodych bezrobotnych spadła w UE o 520 tys., a w strefie euro – o 276 tys. W przeliczeniu na procenty – stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE spadła w ciągu roku z 22,8 do 20,9 proc., a w krajach posługujących się wspólną walutą: z 24,2 do 22,7 proc.

Spadek bezrobocia wśród młodych to niejedny pozytywny sygnał z rynku pracy. Wydawany przez Komisję Europejską przegląd Employment and Social Situation Quarterly Review pokazuje, że gospodarki większości krajów UE znów się rozwijają, wzrasta odsetek osób zatrudnionych na stałe i w pełnym wymiarze czasu pracy, maleje za to – po raz pierwszy od momentu wybuchu kryzysu – liczba osób trwale bezrobotnych. Eksperci zaznaczają jednak, że wciąż nie brakuje problemów: odsetek osób bez pracy w UE wciąż jest wysoki, w dodatku poziomy bezrobocia w poszczególnych krajach mocno się różnią.

Zróżnicowanie widoczne jest zresztą nie tylko na poziomie krajów, ale i regionów. Jak podaje Eurostat, w przypadku młodych ludzi najlepsza sytuacja panuje w Górnej Bawarii (3,7 proc. bezrobotnych) oraz rejonach Stuttgartu (4,7 proc.), Karlsruhe (4.8 proc.) i Freiburga (5.0 proc.). Najtrudniej o pracę w regionie Ipeiros w Grecji (69,8 proc.) oraz w Ceucie, należącej do Hiszpanii (67,5 proc.).
    
Więcej informacji w raportach Eurostatu (bezrobocie młodych i bezrobocie w regionach) oraz publikacji Employment and Social Situation Quarterly Review.

stopka strony