News -

Są pieniądze na ekologię

Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła konkurs o granty na projekty ekologiczne. Swoje projekty zgłaszać mogą szkoły, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe.


Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła konkurs o granty na projekty ekologiczne. Swoje inicjatywy zgłaszać mogą szkoły, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe.

Celem konkursu jest przygotowanie i realizacja projektu lub programu, który przyczyniłby się do poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej na świeżym powietrzu. Chodzi również o wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska i propagowania idei „Posadź dalej” w lokalnej społeczności.

Budżet konkursu wynosi 100 tys. złotych. Minimalna wartości wnioskowanego grantu nie jest ustalona, maksymalna wynosi 10 tys. złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji na stronie:
www.postronienatury.pl/konkurs-grantowy/konkurs-grantowy-2013.html
stopka strony