News -

Są pieniądze na współpracę z Afryką

Już 31 stycznia upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów europejsko-afrykańskiej współpracy młodzieżowej. Maksymalna dotacja wynosi 2 tysiące euro.


Granty służyć mają rozwojowi wymian młodzieżowych, budowaniu sieci współpracy i szerszemu udziałowi młodych działaczy, pracowników oraz ekspertów i trenerów młodzieżowych w życiu politycznym. Celem wsparcia jest również wzmocnienie roli młodych organizacji w społeczeństwie obywatelskim oraz zwiększenie możliwości podejmowania aktywnych działań przez liderów młodzieżowych. Fundusz grantowy jest częścią programu Afrykańsko-Europejskiej Współpracy Młodzieżowej, realizowanego na podstawie porozumienia między Centrum Północ-Południe i Komisją Europejską. Projekty ubiegające się do dofinansowanie powinny zostać zrealizowane w terminie od 1 maja do 31 października 2011 r. Wnioski wysyłać należy na adres nsc.africaeurope-youthsummit@coe.int Więcej szczegółów na stronie www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/SeedFunding_Presentation.pdf
stopka strony