News -

Są pieniądze na współpracę ze Wschodem

5,5 miliona euro przeznaczyła Komisja Europejska na wsparcie Programu Młodzieżowego Partnerstwa Wschodniego.
Przyznane środki zapisano w przyjętej 28 listopada drugiej części regionalnego programu działań na rok 2011 na rzecz Partnerstwa Wschodniego. W sumie jego budżet wynosi 62,5 miliona euro – obok współpracy młodzieżowej Komisja wesprze wiele innych działań istotnych dla państw partnerstwa, związanych np. z bezpieczeństwem granic, współpracą terytorialną, zmianami klimatycznymi i transportem.

Utworzenie Programu Młodzieżowego zapisano m.in. w Deklaracji Końcowej warszawskiego Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w dniach 29-30 września w Warszawie. Według wstępnych projektów program polegać będzie na uruchomieniu nowych możliwości wyjazdów w ramach m.in. inicjatywy Erasmus.

Więcej o regionalnym programie działań na rok 2011 na rzecz Partnerstwa Wschodniego na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1465&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony