News -

Sam ocenisz swoje umiejętności

Komisja Europejska ogłosiła konkurs ofert na stworzenie studium wykonalności i specyfikacji technicznej narzędzia do oceny międzysektorowych umiejętności Europejczyków.
Umiejętności międzysektorowe, takie jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe czy znajomość języków obcych, często nabywane są w ramach edukacji pozaformalnej lub nieformalnej. Niezbędne są więc narzędzia umożliwiające obywatelom potwierdzenie (walidację) nabytej wiedzy, co ułatwiłoby wybór dalszej ścieżki edukacji i wpłynęło na atrakcyjność danej osoby na rynku pracy.

Ogłoszenie Komisji dotyczy opracowania narzędzia do samooceny umiejętności międzysektorowych. Zadaniem oferentów jest określenie funkcjonalności i wykonalności takiego narzędzia, zarówno z punktu widzenia jego wartości społecznej, jak i szczegółów technicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2014 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.
stopka strony