News -

Samorządowe Forum Młodzieży w Kołobrzegu

Wpisanie do dokumentów strategicznych woj. zachodniopomorskiego zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości młodzieży to jedna z rekomendacji wypracowanych podczas spotkania działaczy młodzieżowych z regionu.


Uczestnicy wydarzenia uznali również za konieczne wprowadzenie obowiązkowych spotkań w szkołach z doradcami zawodowymi, utworzenie funduszu wspierającego młodych przedsiębiorców, informowanie młodzieży o przyszłościowych profesjach i kierunkach kształcenia oraz inwestowanie i wspieranie młodych osób we wprowadzaniu patentów poprzez stworzenie inkubatorów wynalazczości.

Podczas Samorządowego Forum Młodzieży świętowano też 10-lecie istnienia Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, które prowadzi w regionie działalność informacyjną zbliżoną do tej, jaką w Europie zajmują się centra infomacji młodzieżowej. Wypracowanie rekomendacji w Kołobrzegu to m.in. zasługa urzędników ze Szczecina.

Więcej informacji na stronie Sekretariatu.

stopka strony