News -

SELFIE dla nauczycieli

Komisja Europejska zaprezentowała nowe narzędzie do autoewaluacji kompetencji cyfrowych. SELFIEforTEACHERS ma pomóc pedagogom w refleksji nad tym, w jaki sposób korzystają z technologii i zachęcić ich do zdobywania nowych umiejętności. 


SELFIEforTECHERS to bezpłatne narzędzie online przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Na specjalnej stronie www pedagodzy mogą odpowiedzieć na serię pytań, które pomogą im ocenić ich doświadczenie w korzystaniu z technologii cyfrowych, w tym narzędzi wspomagających nauczanie, komunikację z kolegami z pracy czy rozwijających umiejętności cyfrowe uczniów. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 25 minut. Każdy uczestnik otrzyma raport ze szczegółowymi wynikami, certyfikat kompetencji cyfrowych oraz wskazówki dotyczące dalszego rozwoju. Nauczyciele mogą również porównywać swoje wyniki z kolegami i koleżankami z pracy.

SELFIEforTEACHERS to również świetne narzędzie dla dyrektorów szkół - wyniki zbiorcze dadzą wiarygodny obraz kompetencji cyfrowych kadry nauczycielskiej oraz mogą stać się punktem wyjścia np. do zorganizowania odpowiedniego szkolenia. 

SELFIEforTEACHERS to inicjatywa Komisji Europejskiej, będąca częścią działań na rzecz wspierania kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczenia się w erze cyfrowej.

#SELFIEforTEACHERS    #KomisjaEuropejska    #KompterencjeCyfrowe

stopka strony