News -

Sieć na rzecz alfabetyzacji

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. edukacji i kultury zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działań na rzecz rozwoju umiejętności czytania i pisania.
Celem inicjatywy jest wsparcie europejskiej współpracy pomiędzy fundacjami, stowarzyszeniami, ministerstwami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w alfabetyzację. Chodzi o zwiększenie umiejętności czytania i pisania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stworzenie Europejskiej sieci krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją.

Sieć otrzyma grant na działanie przeznaczone dla wielu beneficjentów, w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Termin nadsyłania wniosków upływa 29 sierpnia 2013 r.
Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/education/calls/s0513_en.htm
stopka strony