News -

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków o granty na rozwój współpracy służącej tworzeniu nowych metod i programów nauczania, odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych powinny obejmować co najmniej dziewięć organizacji z minimum trzech państw programu, w tym dwóch państw członkowskich UE. Sojusze powinny służyć:
- opracowaniu i wdrożeniu programów nauki, odpowiadających na potrzeby rynku pracy;
- wdrożeniu programów szkoleń zawodowych (VET), odpowiadających na potrzeby uczniów i sektorów gospodarki, wykorzystujących Otwarte Zasoby i Praktyki Edukacyjne, a także wykorzystaniu w innowacyjny sposób technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
- informowaniu o powyższych dokonaniach osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe, przedsiębiorstw i doradców zawodowych.

W pracach Sojuszu musi uczestniczyć co najmniej jedna organizację z każdej z następujących kategorii w każdym z zaangażowanych krajów:
- podmioty prywatne lub publiczne, oferujące kształcenie zawodowe (VET);
- podmioty prywatne lub publiczne posiadające szczegółową wiedzę i reprezentatywne dla danego sektora na szczeblu lokalnym regionalnym lub krajowym;
- podmioty prywatne lub publiczne wykonujące funkcje regulacyjne w systemach edukacji i szkoleń na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Projekty powinny trwać od 2 do 3 lat. Maksymalny wkład UE w projekt 2-letni wynosi 700 tys. euro, w projekt 3-letni - 1 mln euro.

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) do 3 kwietnia 2014 r., do godz. 12.00 (w przypadku projektów rozpoczynających się przed 1 listopada tego roku).
stopka strony